Beleidsonderzoek Online, september 2012

Veranderingen in de relatie tussen overheid en burger, een uitdaging voor onderzoekers: een verkenning van de VSO-netwerkgroep

André Peters, Jan Schalk, Dymphna Meijneken, Celina Mensinga en Hans Voutz

Noten