Beleidsonderzoek Online, februari 2016

Op zoek naar innovatie in het beleidsimplementatieonderzoek: de meerwaarde van ‘Qualitative Comparative Analysis’

Maud Stinckens

Noten