Beleidsonderzoek Online, juni 2017

Bespreking van: P.H.M. van Hoesel, J.W.M. Mevissen & L.H. Dekker (red.), Kennis voor beleid: Beleidsonderzoek in Nederland, Assen: Van Gorcum 2015

Marieke Gorrée