Beleidsonderzoek Online, februari 2018

Adaptieve beleidsontwikkeling: zoeken naar nieuwe vormen van beleidsanalyse voor de digitale overheid

Bernard Steunenberg

Noten