Beleidsonderzoek Online, mei 2012

Boekbespreking van: Vic Veldheer (red.), De gevolgen van ‘fact free politics’ voor beleid en onderzoek. Actualiteitencollege Nederlandse Sociologische Vereniging, 17 november 2011, Den Haag: SCP 2012

Rob Hoppe