Beleidsonderzoek Online, januari 2020

Q-methodologie als methode om beleid te beschrijven, te ontwikkelen of te evalueren

Ellen Minkman en Astrid Molenveld

Noten