Beleidsonderzoek Online, maart 2022

Evaluatie van maatschappelijke relevantie aan de hand van een praktijkvoorbeeld: ZonMw-­onderzoeksprogramma Suïcidepreventie

Vera Ramaker, Mandy Gijzen, Stephanie Leone, Derek de Beurs en Laura Shields-Zeeman