22133550_omslag108px
Rss

Beleidsonderzoek Online


Over dit tijdschrift  
Gevonden artikelen Alle samenvattingen uitklappen
Column

Access_open De kloof overbruggen

Onderzoeker als deel van de oplossing, maar ook van het probleem

Auteurs Fenna van Marle
SamenvattingAuteursinformatie

  Maatschappelijke kloven worden groter en dieper. Verwijdering tussen verschillende groepen in de samenleving neemt toe en door sommige groepen wordt ‘de wetenschap’ in toenemende mate gewantrouwd. Om het tij te keren is het van belang dat wij kritisch naar ons eigen aandeel hierin gaan kijken. Hiervoor moeten we de ideologische, politieke en/of culturele normen en waarden die onderzoek, en onszelf, beïnvloeden erkennen, expliciteren en bevragen. Op die manier kunnen we maatschappelijke kloven overbruggen, in plaats van deze te vergroten.


Fenna van Marle
Fenna van Marle is postdoctoraal onderzoeker bij het Department of Public Administration and Sociology van Erasmus University.

  Eind 2023 verscheen het omvangrijke Handbook of Public Policy Evaluation. Dit handboek, geredigeerd door Varone, Jacob en Bundi, bevat 26 bijdragen over het evalueren van beleid. In deze boekbespreking richten de auteurs zich op het handboek als geheel en komen tot de conclusie dat het boek als thematisch gefocust handboek tekortschiet. Veel meer dient dit boek te worden gezien als naslagwerk dat zich richt op verschillende doelgroepen.


Ellen Wayenberg
Ellen Wayenberg is hoogleraar aan het Departement Bestuurskunde en Publiek Management van de Universiteit Gent. Haar onderzoek focust op transities en dynamieken van publieke beleidsvoering, vaak in multi-level governance settings.

Pieter Zwaan
Pieter Zwaan is universitair docent bij de vakgroep Bestuurskunde van de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek focust op de implementatie en evaluatie van beleid en interbestuurlijke verhoudingen.

  De begrippen ‘ontwikkeling’ en ‘hulp’ hebben voor velen een ongemakkelijke klank: er klinken superioriteit en ongelijke verhoudingen uit op. Die laatste worden nog eens versterkt door het uitvoeren van ‘top-down’ evaluaties. In plaats van hulp zouden we moeten spreken over ‘internationale samenwerking’, responsief moeten evalueren en vooral hard moeten werken aan het eerlijker maken van handel en financiën. ‘Dekoloniseren’ betekent volgens Peter van der Knaap daarbij niet zozeer dat je vertrekt, maar dat je als onderzoeker je perspectief kantelt.


Peter van der Knaap
Peter van der Knaap is directeur van IOB – Instituut voor Internationaal Onderzoek & Beleidsevaluatie.
Interview

Access_open Interview met Martine van Engen en William Maassen, Rekenkamer Amersfoort

Winnaar Goudvink 2023 voor het rapport Investeren en regisseren

Auteurs Joost Fledderus
SamenvattingAuteursinformatie

  Jaarlijks reikt de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR) de Goudvink uit als prijs voor het beste rekenkamerrapport. Het winnende onderzoek van de Rekenkamer Amersfoort werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Pro Facto en richtte zich op het ondermijningsbeleid van de gemeente. De hoofdvraag luidde: ‘In hoeverre hanteert de gemeente zowel qua beleid als qua uitvoering een adequate aanpak in de bestrijding van ondermijning?’ Beleidsonderzoek Online sprak met ambtelijk secretaris Martine van Engen en rekenkamerlid William Maassen van de Rekenkamer Amersfoort: over de Goudvink, hun ervaring met het begeleiden van het onderzoek en de doorwerking van het rapport.


Joost Fledderus
Joost Fledderus is senior adviseur Onderzoek & Statistiek bij de gemeente Arnhem en redactielid van Beleidsonderzoek Online.
Artikel

Access_open Kristallisatie: de kunst van het belichten van complexe vraagstukken door onderzoek

Themareeks Methoden en benaderingen in de beleidsevaluatie, Dick Hanemaayer, Jos Mevissen, Valérie Pattyn (red.)

Trefwoorden Themareeks Methoden en benaderingen in de beleidsevaluatie
Auteurs Bregje de Vries en Ditte Lockhorst
SamenvattingAuteursinformatie

  Om een beleidsvraagstuk ‘in volle omvang’ te kunnen adresseren, is het nodig het vanuit meerdere invalshoeken te belichten. Kristallisatie is een onderzoeksbenadering die dit doet. De benadering vindt haar oorsprong in de gedragswetenschappen en stelt zich een beleidsvraagstuk voor als een kristal met veel vlakjes. We beschrijven de twee uitgangspunten van kristallisatie – multiperspectiviteit en dialoog – en vertalen deze naar richtlijnen voor (beleids)onderzoek. We illustreren vervolgens de toepassing van de benadering met een onderzoek naar toekomstbestendig leraarschap, waarin we door de inzet van zeven onderzoeksbouwstenen en het betrekken van diverse groepen belanghebbenden in dialoog zowel theoretische als praktische inzichten over het vraagstuk ontwikkelden. We besteden in onze aanpak specifiek aandacht aan de combinatie van wetenschap en kunst die kristallisatie nastreeft als een effectieve manier om multiperspectiviteit in beeld te brengen en professionele dialoog te voeden. We laten in illustraties van de toepassing van kristallisatie zien dat de benadering met name van waarde kan zijn voor beleidsonderzoekers die ernaar streven doelgroepen bij de ontwikkeling en implementatie van nieuw beleid te betrekken of die in de fasen van ex durante of ex post evaluatie op zoek zijn naar belevingsgerichte aspecten van beleid.


Bregje de Vries
Bregje de Vries werkt als opleider en onderzoeker bij de lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam. In haar onderzoek richt zij zich op leraren(opleiders) als ontwerpers van onderwijs en professionalisering van onderwijsprofessionals door participatie in onderzoek.

Ditte Lockhorst
Ditte Lockhorst werkt als projectleider onderzoek bij onderzoeksbureau Oberon. Zij is themaleider van ‘personeel & professionalisering’ en richt zich onder andere op het opleiden en professionaliseren van leraren, onderwijsvernieuwing, en samenwerking van onderzoekers en onderwijsprofessionals.
Beleidsonderzoek Benut

Access_open Verantwoordingsonderzoek 2020

Trefwoorden Beleidsonderzoek Benut
Auteurs Ruud de Smit en Robin Borg
SamenvattingAuteursinformatie

  In de rubriek Beleidsonderzoek Benut besteden we dit keer aandacht aan het onderzoek naar de mate waarin fiscale regelingen voldoen aan het toetsingskader uit de Rijksbegrotingsvoorschriften.


Ruud de Smit
Ruud de Smit is coördinator van het fiscale team van de Algemene Rekenkamer.

Robin Borg
Robin Borg is onderzoeker/fiscalist bij de Algemene Rekenkamer.
Beleidsonderzoek Benut

Access_open Dodelijke verkeersongevallen op rijkswegen

Trefwoorden Beleidsonderzoek Benut
Auteurs Ragnhild Davidse
SamenvattingAuteursinformatie

  In de rubriek Beleidsonderzoek Benut besteden we dit keer aandacht aan het onderzoek naar dodelijke verkeersongevallen op rijkswegen.


Ragnhild Davidse
Ragnhild Davidse is afdelingshoofd Gedrag in het verkeer en projectmanager Diepteonderzoek verkeersongevallen bij SWOV – Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.
Beleidsonderzoek Benut

Access_open Doeltreffendheid van de wezenuitkering

Trefwoorden Beleidsonderzoek Benut
Auteurs Mirjam Engelen
SamenvattingAuteursinformatie

  In de rubriek Beleidsonderzoek Benut besteden we dit keer aandacht aan het onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de wezenuitkering.


Mirjam Engelen
Mirjam Engelen is partner bij De Beleidsonderzoekers.
Beleidsonderzoek Benut

Access_open Gedeelde belangen, wederzijds profijt?

Trefwoorden Beleidsonderzoek Benut
Auteurs Alexander Otgaar
SamenvattingAuteursinformatie

  In de rubriek Beleidsonderzoek Benut besteden we dit keer aandacht aan de beleidsdoorlichting van artikel 1 (‘duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen’) van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS).


Alexander Otgaar
Alexander Otgaar is senior onderzoeker bij de Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Beleidsonderzoek Benut

Access_open Doeltreffendheid en doelmatigheid van het uniform subsidiekader (USK)

Trefwoorden Beleidsonderzoek Benut
Auteurs Carolien Klein Haarhuis
SamenvattingAuteursinformatie

  In de rubriek Beleidsonderzoek Benut besteden we dit keer aandacht aan de evaluatie van het uniform subsidiekader (USK).


Carolien Klein Haarhuis
Carolien Klein Haarhuis is senior adviseur bij Sira Consulting.
Beleidsonderzoek Benut

Access_open Opleidingen voor data scientists

Trefwoorden Beleidsonderzoek Benut
Auteurs Douwe Grijpstra
SamenvattingAuteursinformatie

  In de rubriek Beleidsonderzoek Benut besteden we dit keer aandacht aan de haalbaarheidsstudie voor een opleiding voor data scientists.


Douwe Grijpstra
Douwe Grijpstra is manager arbeidsmarktonderzoek bij Panteia.
Beleidsonderzoek Benut

Access_open Mobiele telefoons in de klas in het voortgezet onderwijs

Trefwoorden Beleidsonderzoek Benut
Auteurs Louise Kos en Ton Klein
SamenvattingAuteursinformatie

  In de rubriek Beleidsonderzoek Benut besteden we dit keer aandacht aan een reviewstudie naar de effecten van het gebruik van mobiele telefoons in de klas.


Louise Kos
Louise Kos is onderzoeker-adviseur bij Oberon.

Ton Klein
Ton Klein is directeur van Oberon.
Artikel

Access_open Responsieve beleidsevaluatie: theorie en praktijk van een participatieve methode met impact

Themareeks Methoden en benaderingen in de beleidsevaluatie, Dick Hanemaayer, Jos Mevissen, Valérie Pattyn (red.)

Trefwoorden Themareeks Methoden en benaderingen in de beleidsevaluatie
Auteurs Tineke Abma
SamenvattingAuteursinformatie

  Responsieve evaluatie is een visie op beleidsevaluatie waarin de dialoog tussen diverse stakeholders centraal staat. Deze dialoog vormt een middel om de stem en issues van stakeholders eerst te articuleren in de kring van convergerende belangen, om die vervolgens in onderhandeling te brengen met anderen, zodat wederzijds begrip kan ontstaan over de (beleids)praktijk. Belanghebbenden worden actief betrokken in alle fasen van de evaluatie. De methode is participatief en genereert impact tijdens de evaluatie. Responsieve evaluatie is bruikbaar voor beleidsterreinen met een grote mate van ambiguïteit en divergerende belangen en perspectieven.


Tineke Abma
Tineke Abma is hoogleraar Ouderenparticipatie in het Leids Universitair Medisch Centrum en Executive-Director van Leyden Academy on Vitality and Ageing.