Over Beleidsonderzoek Online

Doel

Het e-journal Beleidsonderzoek Online wil bijdragen aan:

  • de zichtbaarheid van het vak beleidsonderzoek
  • de toepassing van goed beleidsonderzoek
  • het gebruik van de resultaten van dat onderzoek.

Inhoud

Beleidsonderzoek Online biedt ruimte voor bijdragen over de uitkomsten van belangwekkend beleidsonderzoek, voorbeelden van benutting van beleidsonderzoek in het beleidsproces, aspecten van en ontwikkelingen in beleidsonderzoek, interessante toepassingen van en nieuwe ontwikkelingen in methoden en technieken en belangrijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten in beleid, bestuur en/of regelgeving.

Doelgroepen

Beleidsonderzoek Online biedt beleidsonderzoekers een platform om kennis uit te wisselen. Ontwikkelingen in het vak kunnen hierdoor beter worden doorgegeven, wat uiteindelijk ten goede zal komen aan de kwaliteit van het beleidsonderzoek. Vanzelfsprekend is het daarmee tevens een belangrijke informatiebron voor beleidsmakers en -uitvoerders. Het e-journal biedt daarnaast ook een platform aan beleidsmakers, -uitvoerders en wetenschappers om maatschappelijke en beleidsontwikkelingen te bespreken die van belang zijn voor beleidsonderzoekers.
Beleidsonderzoek Online wil zo bovendien een bijdrage leveren aan maatschappelijke debatten en beleidsdiscussies, niet alleen door te laten zien wat beleidsonderzoekers hieraan kunnen bijdragen, maar ook door beleidsmakers/-uitvoerders de gelegenheid te geven kritische noten te kraken over de rol van beleidsonderzoek.
Het tijdschrift is ook een kennisbron voor studenten en speelt een rol bij opleidingen en cursussen voor beleidsonderzoekers.
Gedrukte tijdschriften hebben meestal een beperkte verspreiding. Als e-journal is Beleidsonderzoek Online onbeperkt toegankelijk voor een brede doelgroep.

Initiatief en steun

Beleidsonderzoek Online is opgericht vanuit en wordt financieel gedragen door de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). Inmiddels steunen ook Vide (de beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie), het Vlaams EvaluatiePlatform (VEP) en de NVRR (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies) het e-journal.

Redactie en redactieraad

De leden van de redactie hebben een achtergrond in het beleidsonderzoek, bij een van de bovengenoemde organisaties of anderszins in wetenschap, overheid of bedrijfsleven. De redactie wordt ondersteund door een redactieraad, die gevraagd en ongevraagd kan adviseren over inhoud en koers van het tijdschrift en de samenstelling van redactie en redactieraad.

Wij nodigen iedereen – beleidsmakers, beleidsonderzoekers en wetenschappers – uit een bijdrage te leveren aan Beleidsonderzoek Online.